طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
دوره های برون سازمانی

همه دسته بندی ها

1 2 3 4 5 6
Agile Development کد : SC41
پیش نیاز : UML
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 68 ساعت
شهریه هر نفر : 1,388,000 تومان


(برنامه نویسی ویژه کودکان) Scratch 1 کد : SC43
پیش نیاز : -
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 34 ساعت
شهریه هر نفر : 531,000 تومان


(برنامه نویسی ویژه کودکان) Scratch 2 کد : SC44
پیش نیاز : (برنامه نویسی ویژه کودکان) Scratch 1
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 34 ساعت
شهریه هر نفر : 612,000 تومان


Small Basic 1 کد : SC45
پیش نیاز : -
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 34 ساعت
شهریه هر نفر : 531,000 تومان


Small Basic 2 کد : SC46
پیش نیاز : Small Basic 1
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 34 ساعت
شهریه هر نفر : 531,000 تومان


C++ For Kids کد : SC47
پیش نیاز : Small Basic 2
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 68 ساعت
شهریه هر نفر : 1,061,000 تومان


Java 1 کد : SC48
پیش نیاز : -
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 102 ساعت
شهریه هر نفر : 1,000,000 تومان


Java 2 کد : SC49
پیش نیاز : Java 1 - برنامه نويسي شئ گرا با جاوا
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 34 ساعت
شهریه هر نفر : 612,000 تومان


Mobile Programming - Android 1 کد : SC50
پیش نیاز : Java 1
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 68 ساعت
شهریه هر نفر : 1,632,000 تومان


Mobile Programming - Android 2 کد : SC51
پیش نیاز : Mobile Programming - Android 1
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 68 ساعت
شهریه هر نفر : 1,632,000 تومان


Mobile Programming - Android 3 کد : SC52
پیش نیاز : Mobile Programming - Android 2
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 68 ساعت
شهریه هر نفر : 1,632,000 تومان


SQLite کد : SC53
پیش نیاز : -
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 17 ساعت
شهریه هر نفر : 266,000 تومان


WF کد : SC54
پیش نیاز : Core.Net
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 34 ساعت
شهریه هر نفر : 572,000 تومان


Design Patterns کد : SC55
پیش نیاز : Core.Net - برنامه نويسي شئ گرا با سی شارپ
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 51 ساعت
شهریه هر نفر : 857,000 تومان


Pascal کد : SC56
پیش نیاز : -
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 85 ساعت
شهریه هر نفر : 1,224,000 تومان


Delphi 1 کد : SC57
پیش نیاز : Pascal
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 51 ساعت
شهریه هر نفر : 796,000 تومان


Delphi 2 کد : SC58
پیش نیاز : Delphi 1
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 51 ساعت
شهریه هر نفر : 796,000 تومان


C++ 1 کد : SC59
پیش نیاز : -
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 85 ساعت
شهریه هر نفر : 1,122,000 تومان


C++ 2 کد : SC60
پیش نیاز : -
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 51 ساعت
شهریه هر نفر : 674,000 تومان


C کد : SC61
پیش نیاز : -
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 85 ساعت
شهریه هر نفر : 1,122,000 تومان

1 2 3 4 5 6


تهران - میدان رسالت - شهید مدنی شمالی - نرسیده به مترو گلبرگ - انتهای خیابان کشفی - نبش کوچه حمدی پلاک ۳۹ واحد ۱ (در محدوده طرح آلودگی هوا نیست)

تلفن تماس ٧٧٠۹۳٧۶۴ - ٠٢١ تلفن مشاوره ۰۹۱۹۰۱۳۱۳۰۵


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خانه برنامه نویسان می باشد.