خانه برنامه نویسان
خانه برنامه نویسان


تربیت برنامه نویس حرفه ای ویژه کودکان و نوجوانان

کد درسنام درستعداد واحدپیش نیازتعداد ساعتشهریه (تومان)
TBH43
(برنامه نویسی ویژه کودک و نوجوان) Scratch 1
2 - 34 1,273,000
TBH44
(برنامه نویسی ویژه کودک و نوجوان) Scratch 2
2 TBH43 34 1,380,000
TBH183
پایتون ویژه کودکان و نوجوانان
4 TBH44 68 2,759,000
مدت دوره : 136 ساعت - 8 واحد حدودا 17 هفته - 5 ماه هزینه دوره : 5,412,000 تومان
شرایط پرداخت نقدی با احتساب 20% تخفیف (1,083,000 تومان تخفیف)
مبلغ قابل پرداخت : 4,329,000 تومان
شرایط پرداخت اقساطی - با چک با احتساب 7% تخفیف (379,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 1,623,000 تومان مبلغ هر چک : 852,000 تومان طی 4 فقره چک هر ۲ ماه
شرایط پرداخت اقساطی - بدون چک با احتساب 7% تخفیف (379,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 2,706,000 تومان مبلغ هر قسط : 465,000 تومان طی 5 قسط بصورت ماه به ماه
www.ProgrammersHouse.irطراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای