خانه برنامه نویسان
خانه برنامه نویسان


تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت IOS

کد درسنام درستعداد واحدپیش نیازتعداد ساعتشهریه (تومان)
TBH143
Swift 1
6 - 102 2,387,000
TBH145
برنامه نويسي شئ گرا با سوئیفت
2 TBH143 34 849,000
TBH144
swift 2
1 TBH143 - TBH145 17 425,000
TBH65
IOS Swift Programming 1
5 - 85 2,255,000
TBH53
SQLite
1 - 17 345,000
TBH66
IOS Swift Programming 2
4 TBH65 68 2,122,000
TBH67
IOS Swift Programming 3
3 TBH66 51 1,910,000
مدت دوره : 374 ساعت - 22 واحد حدودا 47 هفته - 12 ماه هزینه دوره : 8,234,000 تومان
شرایط پرداخت نقدی با احتساب 20% تخفیف (1,647,000 تومان تخفیف)
مبلغ قابل پرداخت : 6,587,000 تومان
شرایط پرداخت اقساطی - با چک با احتساب 7% تخفیف (577,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 2,470,000 تومان مبلغ هر چک : 1,296,000 تومان طی 4 فقره چک هر ۲ ماه
شرایط پرداخت اقساطی - بدون چک بدون تخفیف
پیش پرداخت : 4,117,000 تومان مبلغ هر قسط : 823,000 تومان طی 5 قسط بصورت ماه به ماه
www.ProgrammersHouse.irطراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای