خانه برنامه نویسان
خانه برنامه نویسان


تربیت برنامه نویس حرفه ای #C (دوره پایه)

کد درسنام درستعداد واحدپیش نیازتعداد ساعتشهریه (تومان)
TBH155
برنامه نویسی از پایه با سی شارپ
6 - 102 3,183,000
TBH3
SQL Server 1
2 - 34 902,000
TBH4
برنامه نويسي شئ گرا با سی شارپ
2 TBH155 34 1,114,000
TBH5
Core.Net
2 TBH155 34 1,114,000
TBH7
SQL Server 2
1 TBH3 17 478,000
TBH6
ADO.Net
2 TBH3 - TBH155 34 1,061,000
مدت دوره : 255 ساعت - 15 واحد حدودا 32 هفته - 8 ماه هزینه دوره : 6,281,000 تومان
شرایط پرداخت نقدی با احتساب 20% تخفیف (1,257,000 تومان تخفیف)
مبلغ قابل پرداخت : 5,024,000 تومان
شرایط پرداخت اقساطی - با چک با احتساب 7% تخفیف (440,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 1,884,000 تومان مبلغ هر چک : 989,000 تومان طی 4 فقره چک هر ۲ ماه
شرایط پرداخت اقساطی - بدون چک بدون تخفیف
پیش پرداخت : 3,140,000 تومان مبلغ هر قسط : 628,000 تومان طی 5 قسط بصورت ماه به ماه
www.ProgrammersHouse.irطراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای