خانه برنامه نویسان
خانه برنامه نویسان


تربیت برنامه نویس حرفه ای #Desktop Application - C

کد درسنام درستعداد واحدپیش نیازتعداد ساعتشهریه (تومان)
TBH155
برنامه نویسی از پایه با سی شارپ
5 - 85 7,820,000
TBH3
SQL Server 1
2 - 34 5,083,000
TBH5
سی شارپ پیشرفته
2 TBH155 34 6,647,000
TBH4
برنامه نويسي شئ گرا با سی شارپ
2 TBH155 34 3,411,000
TBH7
SQL Server 2
1 TBH3 17 2,933,000
TBH6
ADO.Net
2 TBH3 - TBH155 34 3,292,000
TBH182
C# Desktop Application
2 TBH155 34 2,992,000
مدت دوره : 272 ساعت - 16 واحد حدودا 34 هفته - 9 ماه هزینه دوره : 32,178,000 تومان
شرایط پرداخت نقدی با احتساب 20% تخفیف (6,436,000 تومان تخفیف)
مبلغ قابل پرداخت : 25,742,000 تومان
شرایط پرداخت اقساطی - با چک با احتساب 5% تخفیف (1,609,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 9,653,000 تومان مبلغ هر چک : 5,229,000 تومان طی 4 فقره چک هر ۲ ماه
شرایط پرداخت اقساطی - بدون چک با احتساب 5% تخفیف (1,609,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 12,871,000 تومان مبلغ هر قسط : 1,769,000 تومان طی 10 قسط بصورت ماه به ماه
www.ProgrammersHouse.irطراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای