خانه برنامه نویسان
خانه برنامه نویسان


تربیت برنامه نویس حرفه ای Desktop Application) Java)

کد درسنام درستعداد واحدپیش نیازتعداد ساعتشهریه (تومان)
TBH108
Java Desktop Application 1
4 TBH102 68 2,334,000
TBH109
Java Desktop Application 2
4 TBH108 68 2,334,000
TBH110
Advanced Java
4 TBH107 68 2,653,000
TBH111
IReport
2 TBH106 - TBH104 34 1,167,000
مدت دوره : 238 ساعت - 14 واحد حدودا 30 هفته - 8 ماه هزینه دوره : 8,488,000 تومان
شرایط پرداخت نقدی با احتساب 20% تخفیف (1,698,000 تومان تخفیف)
مبلغ قابل پرداخت : 6,790,000 تومان
شرایط پرداخت اقساطی - با چک با احتساب 7% تخفیف (595,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 2,546,000 تومان مبلغ هر چک : 1,336,000 تومان طی 4 فقره چک هر ۲ ماه
شرایط پرداخت اقساطی - بدون چک با احتساب 7% تخفیف (595,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 4,244,000 تومان مبلغ هر قسط : 456,000 تومان طی 8 قسط بصورت ماه به ماه
www.ProgrammersHouse.irطراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای