خانه برنامه نویسان
خانه برنامه نویسان


تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب JSF - (Back End)

کد درسنام درستعداد واحدپیش نیازتعداد ساعتشهریه (تومان)
TBH48
برنامه نویسی از پایه با جاوا
5 - 85 5,236,000
TBH49
Java 2
2 TBH103 - TBH48 34 3,591,000
TBH104
MySQL 1
2 - 34 3,292,000
TBH103
برنامه نويسي شئ گرا با جاوا
2 TBH48 34 3,292,000
TBH105
MySQL 2
1 TBH104 17 1,945,000
TBH187
Git and GitHub
1 TBH91 17 1,347,000
TBH200
HTML - CSS - JavaScript
5 - 85 7,480,000
TBH119
Struts (1)
3 TBH118 - TBH117 51 3,591,000
TBH120
Struts (2)
2 TBH119 34 2,514,000
TBH121
JSF (1)
3 TBH118 - TBH117 51 3,591,000
TBH122
JSF (2)
2 TBH121 34 2,394,000
TBH123
Processing XML with Java
2 TBH117 34 1,061,000
TBH124
Web services in Java
1 TBH123 17 1,257,000
مدت دوره : 527 ساعت - 31 واحد حدودا 66 هفته - 17 ماه هزینه دوره : 40,591,000 تومان
شرایط پرداخت نقدی با احتساب 20% تخفیف (8,119,000 تومان تخفیف)
مبلغ قابل پرداخت : 32,472,000 تومان
شرایط پرداخت اقساطی - با چک با احتساب 5% تخفیف (2,030,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 12,177,000 تومان مبلغ هر چک : 6,596,000 تومان طی 4 فقره چک هر ۲ ماه
شرایط پرداخت اقساطی - بدون چک با احتساب 5% تخفیف (2,030,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 16,236,000 تومان مبلغ هر قسط : 2,232,000 تومان طی 10 قسط بصورت ماه به ماه
www.ProgrammersHouse.irطراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای