خانه برنامه نویسان
خانه برنامه نویسان


تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب ۲ - Django

کد درسنام درستعداد واحدپیش نیازتعداد ساعتشهریه (تومان)
TBH163
Django (1)
4 TBH158 68 2,653,000
TBH164
Django (2)
4 TBH163 - TBH105 68 2,759,000
TBH165
Django Project (1)
4 TBH164 68 2,865,000
TBH166
Django Project (2)
3 TBH164 51 2,149,000
مدت دوره : 255 ساعت - 15 واحد حدودا 32 هفته - 8 ماه هزینه دوره : 10,426,000 تومان
شرایط پرداخت نقدی با احتساب 20% تخفیف (2,086,000 تومان تخفیف)
مبلغ قابل پرداخت : 8,340,000 تومان
شرایط پرداخت اقساطی - با چک با احتساب 7% تخفیف (730,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 3,127,000 تومان مبلغ هر چک : 1,642,000 تومان طی 4 فقره چک هر ۲ ماه
شرایط پرداخت اقساطی - بدون چک با احتساب 7% تخفیف (730,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 5,213,000 تومان مبلغ هر قسط : 896,000 تومان طی 5 قسط بصورت ماه به ماه
www.ProgrammersHouse.irطراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای