خانه برنامه نویسان
خانه برنامه نویسان


تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب ۲ - Django

کد درسنام درستعداد واحدپیش نیازتعداد ساعتشهریه (تومان)
TBH163
Django (1)
4 TBH158 68 4,189,000
TBH164
Django (2)
4 TBH163 - TBH105 68 4,189,000
TBH165
Django Project (1)
4 TBH164 68 4,429,000
TBH166
Django Project (2)
3 TBH164 51 3,411,000
مدت دوره : 255 ساعت - 15 واحد حدودا 26 هفته - 7 ماه هزینه دوره : 16,218,000 تومان
شرایط پرداخت نقدی با احتساب 20% تخفیف (3,244,000 تومان تخفیف)
مبلغ قابل پرداخت : 12,974,000 تومان
شرایط پرداخت اقساطی - با چک با احتساب 7% تخفیف (1,136,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 4,865,000 تومان مبلغ هر چک : 2,554,000 تومان طی 4 فقره چک هر ۲ ماه
شرایط پرداخت اقساطی - بدون چک با احتساب 7% تخفیف (1,136,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 8,109,000 تومان مبلغ هر قسط : 871,000 تومان طی 8 قسط بصورت ماه به ماه
www.ProgrammersHouse.irطراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای