خانه برنامه نویسان
خانه برنامه نویسان


تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب - Front End

کد درسنام درستعداد واحدپیش نیازتعداد ساعتشهریه (تومان)
TBH19
HTML
2 - 34 2,992,000
TBH20
CSS3
4 TBH19 68 6,583,000
TBH199
JavaScript 1
4 TBH19 68 3,591,000
TBH187
Git and GitHub
1 TBH91 17 1,347,000
TBH21
JavaScript 2
3 TBH199 51 4,937,000
TBH193
React.js
5 TBH21 85 8,976,000
TBH23
Bootstrap
2 TBH20 - TBH22 34 3,292,000
مدت دوره : 357 ساعت - 21 واحد حدودا 72 هفته - 18 ماه هزینه دوره : 31,718,000 تومان
شرایط پرداخت نقدی با احتساب 20% تخفیف (6,344,000 تومان تخفیف)
مبلغ قابل پرداخت : 25,374,000 تومان
شرایط پرداخت اقساطی - با چک با احتساب 5% تخفیف (1,586,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 9,515,000 تومان مبلغ هر چک : 5,154,000 تومان طی 4 فقره چک هر ۲ ماه
شرایط پرداخت اقساطی - بدون چک با احتساب 5% تخفیف (1,586,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 12,687,000 تومان مبلغ هر قسط : 1,744,000 تومان طی 10 قسط بصورت ماه به ماه
www.ProgrammersHouse.irطراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای