خانه برنامه نویسان
خانه برنامه نویسان


تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 1 - Front End

کد درسنام درستعداد واحدپیش نیازتعداد ساعتشهریه (تومان)
TBH19
HTML
2 - 34 1,496,000
TBH20
پروژه های عملی + CSS3
4 TBH19 68 3,591,000
TBH21
پروژه های عملی + Java Script
4 TBH19 68 3,830,000
TBH22
پروژه های عملی + JQuery
4 TBH21 68 3,830,000
TBH23
پروژه های عملی + BootStrap
3 TBH20 - TBH22 51 2,873,000
TBH184
طراحی و پیاده سازی وب سایت تجاری
3 TBH19 - TBH23 - TBH20 - TBH21 - TBH22 51 2,873,000
مدت دوره : 340 ساعت - 20 واحد حدودا 68 هفته - 17 ماه هزینه دوره : 18,493,000 تومان
شرایط پرداخت نقدی با احتساب 20% تخفیف (3,699,000 تومان تخفیف)
مبلغ قابل پرداخت : 14,794,000 تومان
شرایط پرداخت اقساطی - با چک با احتساب 7% تخفیف (1,295,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 5,547,000 تومان مبلغ هر چک : 2,912,000 تومان طی 4 فقره چک هر ۲ ماه
شرایط پرداخت اقساطی - بدون چک با احتساب 7% تخفیف (1,295,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 9,246,000 تومان مبلغ هر قسط : 994,000 تومان طی 8 قسط بصورت ماه به ماه
www.ProgrammersHouse.irطراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای