خانه برنامه نویسان
خانه برنامه نویسان


تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 - ASP.Net Core MVC

کد درسنام درستعداد واحدپیش نیازتعداد ساعتشهریه (تومان)
TBH55
Design Patterns
3 TBH5 - TBH4 51 4,758,000
TBH136
ASP.Net Core MVC (1)
4 TBH5 - TBH19 - TBH23 - TBH21 68 4,189,000
TBH14
LINQ
2 TBH6 34 1,975,000
TBH137
Entity Framework Core
2 TBH14 - TBH3 34 2,274,000
TBH138
ASP.Net Core MVC (2)
4 TBH136 68 4,309,000
TBH139
Web API and JQuery Ajax
2 TBH138 34 2,095,000
TBH140
ASP.Net Core MVC Project
3 TBH138 51 3,142,000
مدت دوره : 340 ساعت - 20 واحد حدودا 38 هفته - 10 ماه هزینه دوره : 22,742,000 تومان
شرایط پرداخت نقدی با احتساب 20% تخفیف (4,549,000 تومان تخفیف)
مبلغ قابل پرداخت : 18,193,000 تومان
شرایط پرداخت اقساطی - با چک با احتساب 7% تخفیف (1,592,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 6,822,000 تومان مبلغ هر چک : 3,582,000 تومان طی 4 فقره چک هر ۲ ماه
شرایط پرداخت اقساطی - بدون چک با احتساب 7% تخفیف (1,592,000 تومان تخفیف)
پیش پرداخت : 11,371,000 تومان مبلغ هر قسط : 1,222,000 تومان طی 8 قسط بصورت ماه به ماه
www.ProgrammersHouse.irطراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای