خانه برنامه نویسان خانه برنامه نویسان طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
دوره های در حال شروع / ثبت نام

دوره های در حال شروع / ثبت نام - آنلاین حضوری


دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های پایه

تربیت برنامه نویس حرفه ای Java (دوره پایه)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C217 1399/09/22 255 ساعت شنبه (17:00 تا 21:00)
چهارشنبه (17:00 تا 21:00)
6,589,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. (دوره پایه)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C160 1399/09/23 255 ساعت یکشنبه (17:00 تا 21:00)
سه شنبه (17:00 تا 21:00)
6,544,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های تحت وب

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 - Laravel

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C224 1399/09/06 221 ساعت پنجشنبه (09:00 تا 14:00) 8,289,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب ۲ - Django

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C222 1399/09/07 255 ساعت جمعه (09:00 تا 14:00) 8,687,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 1 - Front End

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C196 1399/09/23 238 ساعت یکشنبه (08:30 تا 13:30)
سه شنبه (08:30 تا 13:30)
پنجشنبه (08:30 تا 13:30)
6,200,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 1 - Front End

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C162 1399/09/24 238 ساعت دوشنبه (17:00 تا 21:00)
چهارشنبه (17:00 تا 21:00)
6,200,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 - PHP

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C223 1399/09/24 238 ساعت دوشنبه (17:00 تا 21:00)
چهارشنبه (17:00 تا 21:00)
8,024,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب - Angular 8

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C182 1399/09/28 153 ساعت جمعه (09:00 تا 14:30) 5,142,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 - ASP.Net Core MVC

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C161 1399/09/28 272 ساعت جمعه (15:00 تا 21:00) 7,243,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 - ASP.Net Core MVC

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C186 1399/10/21 272 ساعت یکشنبه (17:00 تا 21:00)
سه شنبه (17:00 تا 21:00)
7,243,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های تحت ویندوز

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. تحت ویندوز (1)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C218 1399/09/06 221 ساعت پنجشنبه (15:00 تا 21:00) 5,428,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های تحت موبایل

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C198 1399/09/09 221 ساعت یکشنبه (08:30 تا 13:30)
سه شنبه (08:30 تا 13:30)
پنجشنبه (08:30 تا 13:30)
6,632,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C211 1399/09/21 221 ساعت جمعه (15:00 تا 21:00) 6,632,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت IOS

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C189 1399/09/21 374 ساعت جمعه (15:00 تا 21:00) 8,556,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
دوره های تحلیل و طراحی نرم افزار

تربیت متخصص ارشد تحلیل و طراحی نرم افزار

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C215 1399/09/07 238 ساعت جمعه (09:00 تا 14:00) 8,908,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
دوره های عملی انجام پروژه

دوره عملی ساخت فروشگاه اینترنتی (تحت وب - BackEnd)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C221 1399/09/21 153 ساعت جمعه (09:00 تا 14:00) 4,973,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی

دوره عملی انجام پروژه مشاور املاک (تحت آندروید)

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C179 1399/09/27 119 ساعت پنجشنبه (15:00 تا 21:00) 3,142,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
برنامه نویسی ویژه کودکان

تربیت برنامه نویس حرفه ای ویژه کودکان

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C219 1399/09/28 204 ساعت جمعه (09:00 تا 13:00) 3,979,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی
دوره های کوتاه مدت

دوره کوتاه مدت : Design Patterns

کد کلاس تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
C256 1399/09/06 30 ساعت پنجشنبه (16:30 تا 20:30) 2,321,000 تومان خانه برنامه نویسان - دفتر مرکزی


دفتر مرکزی : تهران - میدان جمهوری - خیابان جمهوری - بین باستان و گلشن پلاک ۱۲۶۵ ساختمان مروارید طبقه پنجم واحد ۲۹

تلفن تماس ۶۶۵۷۰۲۴۴ - ٠٢١ تلفن مشاوره ۰۹۱۹۰۱۳۱۳۰۵


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خانه برنامه نویسان می باشد.