خانه برنامه نویسان خانه برنامه نویسان طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
دوره های برون سازمانی

همه دسته بندی ها

1 2 3 4 5 6 7
مبانی برنامه نویسی با سی شارپ 1 کد : SC1
پیش نیاز : -
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 51 ساعت
شهریه هر نفر : 1,061,000 تومان


مبانی برنامه نویسی با سی شارپ 2 کد : SC2
پیش نیاز : مبانی برنامه نویسی با سی شارپ 1
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 51 ساعت
شهریه هر نفر : 1,061,000 تومان


SQL Server 1 کد : SC3
پیش نیاز : -
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 34 ساعت
شهریه هر نفر : 752,000 تومان


برنامه نويسي شئ گرا با سی شارپ کد : SC4
پیش نیاز : برنامه نویسی از پایه با سی شارپ
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 34 ساعت
شهریه هر نفر : 752,000 تومان


Core.Net کد : SC5
پیش نیاز : برنامه نویسی از پایه با سی شارپ
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 34 ساعت
شهریه هر نفر : 752,000 تومان


ADO.Net کد : SC6
پیش نیاز : SQL Server 1 - برنامه نویسی از پایه با سی شارپ
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 34 ساعت
شهریه هر نفر : 575,000 تومان


SQL Server 2 کد : SC7
پیش نیاز : SQL Server 1
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 17 ساعت
شهریه هر نفر : 398,000 تومان


C# Windows Application 1 کد : SC8
پیش نیاز : مبانی برنامه نویسی با سی شارپ 2
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 51 ساعت
شهریه هر نفر : 1,224,000 تومان


C# Windows Application 2 کد : SC9
پیش نیاز : C# Windows Application 1
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 51 ساعت
شهریه هر نفر : 1,224,000 تومان


Advanced .Net 1 کد : SC10
پیش نیاز : ADO.Net - Core.Net
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 34 ساعت
شهریه هر نفر : 898,000 تومان


Advanced .Net 2 کد : SC11
پیش نیاز : ADO.Net
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 34 ساعت
شهریه هر نفر : 898,000 تومان


SAP Crystal Reports کد : SC12
پیش نیاز : ADO.Net - SQL Server 1
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 34 ساعت
شهریه هر نفر : 816,000 تومان
Install Shield کد : SC13
پیش نیاز : -
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 17 ساعت
شهریه هر نفر : 368,000 تومان


LINQ کد : SC14
پیش نیاز : ADO.Net
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 34 ساعت
شهریه هر نفر : 816,000 تومان


Entity Framework کد : SC15
پیش نیاز : LINQ
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 51 ساعت
شهریه هر نفر : 1,286,000 تومان


WCF For Win کد : SC16
پیش نیاز : C# Windows Application 1
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 51 ساعت
شهریه هر نفر : 1,530,000 تومان


WPF & XAML کد : SC17
پیش نیاز : C# Windows Application 1
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 68 ساعت
شهریه هر نفر : 1,959,000 تومان


Web Developer's Guide کد : SC18
پیش نیاز : -
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 17 ساعت
شهریه هر نفر : 204,000 تومان


HTML کد : SC19
پیش نیاز : -
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 17 ساعت
شهریه هر نفر : 245,000 تومان


CSS کد : SC20
پیش نیاز : HTML
نوع دوره : برون سازمانی
طول دوره : 34 ساعت
شهریه هر نفر : 531,000 تومان

1 2 3 4 5 6 7


دفتر مرکزی : تهران - میدان جمهوری - خیابان جمهوری - بین باستان و گلشن پلاک ۱۲۶۵ ساختمان مروارید طبقه پنجم واحد ۲۹

تلفن تماس ۶۶۵۷۰۲۴۴ - ٠٢١ تلفن مشاوره ۰۹۱۹۰۱۳۱۳۰۵


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خانه برنامه نویسان می باشد.