طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
ثبت نام در دوره تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت IOS

توضیحات

در این قسمت شما می بایست مبلغی را به عنوان پیش پرداخت در یکی از حساب های زیر واریز کرده و سپس فرم زیر را پر کنید.
پس از بررسی، از سوی آکادمی با شما تماس گرفته شده و نام شما به لیست اعضای کلاس اضافه می گردد.
با سپاس فراوان بابت انتخابتان
نام دوره : *
نمایش مشخصات دوره
نوع دوره : *
شعبه : *  

نام : *  
نام خانوادگی : *  
کد ملی : *    
در صورتی که زیر 18 سال بوده و کد ملی ندارید، شماره شناسنامه خود را وارد نمایید.
شماره تماس : *  
ایمیل :

واریز شده به بانک : *  
مبلغ واریزی (تومان) : *    
شماره پیگیری / شماره فیش واریزی : *  

اطلاعات واریز به حساب

سامان نام صاحب حساب : محمد سلیمی
شماره حساب : 841-888-1651679-1
شماره کارت : 6219-8610-3606-5943
کد شبا : IR400560084188801651679001

پاسارگاد نام صاحب حساب : محمد سلیمی
شماره حساب : 363-8000-10544958-1
شماره کارت : 5022-2910-5769-2574
کد شبا : IR230570036380010544958101

اطلاعات واریز به حساب