طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
دریافت فایل

1

تعداد فایل : 3 عدد

بانک اطلاعاتی


Northwind Database
حجم فایل : 1.7 Mb
تعداد دفعات دانلود : 1172 مرتبه
توضیحات:

AdventureWorks 2008 R2 SR1 Database
حجم فایل : 35.29 Mb
تعداد دفعات دانلود : 880 مرتبه
توضیحات:

Northwind Database 2012
حجم فایل : 3.33 MB
تعداد دفعات دانلود : 549 مرتبه
توضیحات: بعد از دریافت فایل آنرا از حالت فشرده خارج نموده و سپس فایل مربوطه را در پوشه
(C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup) کپی کنید.
حال با استفاده از SQL Server Management studio
آنرا Restore نمایید.
1