طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
دریافت فایل

1

تعداد فایل : 6 عدد

تمرینات برنامه نویسی


تمرینات برنامه نویسی - فصل اول
حجم فایل : 0.33 Mb
تعداد دفعات دانلود : 1233 مرتبه
کد فعال سازی :
توضیحات: دستورات پایه

تمرینات برنامه نویسی - فصل دوم
حجم فایل : 0.34 Mb
تعداد دفعات دانلود : 830 مرتبه
کد فعال سازی :
توضیحات: دستورات شرطی

تمرینات برنامه نویسی - فصل سوم
حجم فایل : 0.45 Mb
تعداد دفعات دانلود : 661 مرتبه
کد فعال سازی :
توضیحات: حلقه ها

تمرینات برنامه نویسی - فصل چهارم
حجم فایل : 0.5 Mb
تعداد دفعات دانلود : 503 مرتبه
کد فعال سازی :
توضیحات: کار با آرایه ها

تمرینات برنامه نویسی - فصل پنجم
حجم فایل : 0.22 Mb
تعداد دفعات دانلود : 404 مرتبه
کد فعال سازی :
توضیحات: کار با زیر برنامه ها

تمرینات برنامه نویسی - فصل ششم
حجم فایل : 0.21 Mb
تعداد دفعات دانلود : 205 مرتبه
کد فعال سازی :
توضیحات: کار با رشته ها
1