طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
رزومه اساتید

مهندس محمد سلیمی نمایش جزئیات رزومه دانلود رزومه
نمایش جزئیات نام کاربری : salimi@andishesaz.ir
تاریخ تولد : 1348/02/25
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
سابقه کار : 27 سال
آخرین به روز رسانی : 1397/10/09

مهندس محمد مهدی لطفی نمایش جزئیات رزومه دانلود رزومه
نمایش جزئیات نام کاربری : Mm_lotfi2000@yahoo.com
تاریخ تولد : 1348/05/03
مدرک تحصیلی : کارشناسی
سابقه کار : 22 سال
آخرین به روز رسانی : 1394/06/24

مهندس مصطفی دانش فر نمایش جزئیات رزومه دانلود رزومه
نمایش جزئیات نام کاربری : mostafaDaneshFar@programmershouse.ir
تاریخ تولد : 1368/03/10
مدرک تحصیلی : کارشناسی
سابقه کار : 5 سال
آخرین به روز رسانی : 1397/07/23

مهندس پیمان هوشمندی نمایش جزئیات رزومه دانلود رزومه
نمایش جزئیات نام کاربری : peyman_hooshmandi@andishesaz.ir
تاریخ تولد : 1359/06/25
مدرک تحصیلی : کارشناسی
سابقه کار :
آخرین به روز رسانی : 1394/06/24

سارا جوانمرد نمایش جزئیات رزومه دانلود رزومه
نمایش جزئیات نام کاربری : sarajavanmard@andishesaz.ir
تاریخ تولد : 1367/02/12
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
سابقه کار : 8 سال
آخرین به روز رسانی : 1394/06/24
1