طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
دوره های در حال شروع / ثبت نام

دوره های در حال شروع / ثبت نام - خانه برنامه نویسان


دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های پایه

تربیت برنامه نویس حرفه ای Java (دوره پایه)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/04/29 255 ساعت شنبه (09:00 تا 14:00) 3,491,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. (دوره پایه)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/04/25 255 ساعت یکشنبه (09:30 تا 13:30)
سه شنبه (09:30 تا 13:30)
3,920,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)
دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های تحت وب

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 1 (دوره پایه)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/04/25 221 ساعت یکشنبه (09:30 تا 13:30)
سه شنبه (09:30 تا 13:30)
4,450,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 (ASP.Net Core MVC)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/04/16 221 ساعت یکشنبه (17:00 تا 21:00) 5,878,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)

تربیت برنامه نویس حرفه ای PHP تحت وب (1)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/04/10 238 ساعت دوشنبه (09:30 تا 13:30)
چهارشنبه (09:30 تا 13:30)
3,877,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 (ASP.Net Core MVC)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/04/01 161 ساعت شنبه (11:30 تا 14:30)
یکشنبه (11:30 تا 14:30)
5,878,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)
دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های تحت موبایل

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت IOS

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/04/13 374 ساعت پنجشنبه (09:00 تا 14:00) 6,164,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)
دوره های تحلیل و طراحی نرم افزار

تربیت متخصص ارشد تحلیل و طراحی نرم افزار

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/04/24 238 ساعت دوشنبه (09:30 تا 13:30)
چهارشنبه (09:30 تا 13:30)
4,143,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)
دوره های عملی انجام پروژه

دوره عملی انجام پروژه دیجی کالا (تحت آندروید)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/03/29 119 ساعت چهارشنبه (17:00 تا 21:00) 3,142,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)
دوره های کوتاه مدت

دوره کوتاه مدت : Python

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/04/26 51 ساعت چهارشنبه (09:00 تا 14:00) 857,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)

دوره کوتاه مدت : (برنامه نویسی ویژه کودکان) Scratch 1

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/04/12 34 ساعت دوشنبه (10:00 تا 12:30)
چهارشنبه (10:00 تا 12:30)
531,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)