طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
دوره های در حال شروع / ثبت نام

دوره های در حال شروع / ثبت نام - خانه برنامه نویسان


دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های پایه

تربیت برنامه نویس حرفه ای Net. (دوره پایه)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/02/28 255 ساعت یکشنبه (17:00 تا 21:00)
سه شنبه (17:00 تا 21:00)
3,920,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)

تربیت برنامه نویس حرفه ای Java (دوره پایه)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/02/28 255 ساعت شنبه (09:00 تا 14:00) 3,491,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)
دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های تحت وب

تربیت برنامه نویس حرفه ای تحت وب 2 (ASP.Net Core MVC)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/03/26 221 ساعت شنبه (17:00 تا 21:00)
یکشنبه (17:00 تا 21:00)
5,878,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)

تربیت برنامه نویس حرفه ای PHP تحت وب (1)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/02/29 238 ساعت یکشنبه (09:30 تا 13:30)
سه شنبه (09:30 تا 13:30)
3,877,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)

تربیت برنامه نویس حرفه ای PHP تحت وب (1)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/02/28 238 ساعت شنبه (16:00 تا 21:00) 3,877,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)
دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای - دوره های تحت موبایل

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت IOS

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/03/26 374 ساعت پنجشنبه (09:00 تا 14:00) 6,164,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)

تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/02/27 391 ساعت دوشنبه (17:00 تا 21:00)
چهارشنبه (17:00 تا 21:00)
5,998,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)
دوره های تحلیل و طراحی نرم افزار

تربیت متخصص ارشد تحلیل و طراحی نرم افزار

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/02/30 238 ساعت دوشنبه (09:30 تا 13:30)
چهارشنبه (09:30 تا 13:30)
4,143,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)
دوره های عملی انجام پروژه

دوره عملی انجام پروژه دیجی کالا (تحت آندروید)

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/02/18 119 ساعت چهارشنبه (17:00 تا 21:00) 3,142,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)
دوره های کوتاه مدت

دوره کوتاه مدت : AngularJS

تاریخ شروع دوره طول دوره ساعت برگزاری شهریه شعبه مشخصات
1398/02/29 34 ساعت یکشنبه (09:30 تا 13:30) 653,000 تومان خانه برنامه نویسان (واحد آموزش - نرم افزار)