طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
نقشه راه دوره های برنامه نویسی

دانشجو
تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت آندروید
توسعه دهنده نرم افزار های تحت آندروید
تربیت برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت IOS
توسعه دهنده نرم افزار های تحت IOS
تربیت متخصص ارشد تحلیل و طراحی نرم افزار
متخصص ارشد تحلیل و طراحی نرم افزار
تربیت برنامه نویس حرفه ای ویژه کودکان
تسلط با اصول اولیه برنامه نویسی و تولید بازی