طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
کارگاه ها

همه دسته بندی ها

100 نکته که هر برنامه نویس باید از آن مطلع باشد
دسته بندی : زبان های برنامه نویسی
پیش نیاز : تسلط به یک زبان برنامه نویسی
ثبت نامجزئیاتمحل برگزاریتاریخ شروعمدرسشهریهطول دوره
برگزار شد جزئیات هروی (دفتر مرکزی) 1395/08/07استاد سلیمی 450,000 تومان 16 ساعت
برگزار شد جزئیات هروی (دفتر مرکزی)1394/05/11استاد سلیمی 450,000 تومان 16 ساعت