طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
کارگاه ها

همه دسته بندی ها

Responsive Web Design
دسته بندی : زبان های برنامه نویسی
پیش نیاز : Web Fundations
ثبت نامجزئیاتمحل برگزاریتاریخ شروعمدرسشهریهطول دوره
برگزار شد جزئیات هروی (دفتر مرکزی) 1395/08/27استاد سلیمی 400,000 تومان 8 ساعت
برگزار شد جزئیات هروی (دفتر مرکزی) 1395/05/29استاد سلیمی 400,000 تومان 8 ساعت
برگزار شد جزئیات هروی (دفتر مرکزی)1394/04/23استاد سلیمی 400,000 تومان 8 ساعت