طراح، مبتکر و مجری دوره های تربیت برنامه نویس حرفه ای
UML
Android
Php
Java
C#
خانه برنامه نویسان
کارگاه ها

همه دسته بندی ها

معماری سه لایه
دسته بندی : زبان های برنامه نویسی
پیش نیاز : Core.Net
ثبت نامجزئیاتمحل برگزاریتاریخ شروعمدرسشهریهطول دوره
برگزار شد جزئیات هروی (دفتر مرکزی) 1395/08/20استاد سلیمی 300,000 تومان 8 ساعت
برگزار شد جزئیات هروی (دفتر مرکزی) 1395/05/28استاد سلیمی 300,000 تومان 8 ساعت
برگزار شد جزئیات هروی (دفتر مرکزی) 1395/04/23استاد سلیمی 300,000 تومان 8 ساعت
برگزار شد جزئیات هروی (دفتر مرکزی)1394/04/10استاد سلیمی 300,000 تومان 8 ساعت